Vroedvrouwgeleide zorg

Wat zeggen de cijfers


Het jaarrapport 2021 toont opnieuw de meerwaarde aan van vroedvrouwgeleide zorg en bevestigt dat de vroedvrouw de bewaker is van de fysiologische bevalling. Als vroedvrouwen de bevalling begeleiden worden baby’s vaker vanuit een verticale positie en in bad geboren. Er is ook minder sprake van knippen of scheuren. De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen pleit dan ook voor een zorgmodel waarin vrouwen en koppels vrij hun zorgverlener en plaats van bevalling kunnen kiezen.

Vroedvrouwgeleide bevallingen

De werkgroep zelfstandige vroedvrouwen en de beroepsvereniging VBOV stellen trots het tweede jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg voor. In 2022 registreerden 122 zelfstandige vroedvrouwen het aantal autonome bevallingen en het verloop ervan. Sinds 2021 worden ook de cijfers opgenomen van de enige vroedvrouwgeleide eenheid binnen een Belgisch ziekenhuis. 

Het jaarrapport geeft een heldere weergave van het werk dat vroedvrouwen verrichten. Naast thuisbevallingen begeleiden vroedvrouwen ook autonoom bevallingen in ziekenhuizen en geboortehuizen. In 2022 ging het om 1.463 vroedvrouwgeleide bevallingen waarvan 615 thuisbevallingen.

Minder ingrepen en meer kans op vaginale bevalling

Bij vroedvrouwgeleide zorg staat de zwangere vrouw centraal en wordt vertrokken vanuit het fysiologische geboorteproces, met aandacht voor de mentale en fysieke bewegingsvrijheid van de zwangere vrouw. Dit wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in het met tussenpozen beluisteren van de foetale harttonen, zodat de zwangere vrouw alle vrijheid heeft om een houding te kiezen waarin zij zich comfortabel voelt. De grote meerderheid van de vrouwen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, verkoos dan ook een opwaartse/verticale bevallingshouding om in te bevallen, met de houding op ‘handen en knieën’ als absolute favoriet. Bijna de helft (45%) van alle vrouwen koos voor een bevalling in bad.

Wetenschappelijke literatuur legt een duidelijk relatie tussen een opwaartse bevallingshouding en een verkorting van de arbeid, daling van ingrepen zoals een ‘knip’ (episiotomie) en instrumentele verlossingen. Dit zien we ook in de cijfers van het jaarrapport. Bijna de helft van de vroedvrouwgeleide bevallingen verliep zonder knip of scheur (perineumtrauma). Wanneer hier toch sprake van was, dan ging het hoofdzakelijk om milde rupturen (1e of 2e graads).

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat vroedvrouwgeleide zorg bij gezonde vrouwen met een laagrisico zwangerschap zorgt voor een grotere kans op een vaginale bevalling en minder ingrepen.

Vroedvrouwgeleide zorg: volwaardige keuze voor alle vrouwen

Het aandeel vroedvrouwgeleide zorg in Vlaanderen en Brussel is klein, in relatie tot het totale aantal bevallingen: ruw geschat zo’n 1,56%. Toch is het van groot belang om deze zorg zichtbaar te maken. Naast vele gerenommeerde internationale studies naar vroedvrouwgeleide zorg, toont het jaarrapport mee aan dat dit zorgmodel leidt tot goede uitkomsten zowel voor moeder als kind en garant staat voor kwaliteitsvolle zorg.

Dit rapport wil dan ook het belang benadrukken van een brede toegang tot vroedvrouwgeleide zorg voor alle vrouwen. Samen met dit  jaarrapport  verschijnt  tevens het eerste gloednieuwe dossier ‘Open Ziekenhuizen’ dat een model voorstelt waarbij vroedvrouwengeleide geboortebegeleiding een volwaardige optie wordt binnen de huidige klassieke verloskamers in Vlaanderen (Coppens, E., Denys, A., Lynen, M. & Vandeputte, L. (2023). Dossier ‘Open ziekenhuizen’).

De VBOV pleit voor een toekomstig zorgmodel waarbinnen vrouwen volwaardig en onbelemmerd de keuze kunnen maken voor hun zorgverlener en de plaats van hun bevalling. Zorg op maat van de zwangere vrouw en haar gezin zou een evidentie moeten zijn.

De cijfers in Belgie

Het meest recente Belgische jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg (2022) bevestigt de veiligheid van bevallen met een vroedvrouw. 

Of thuis bevallen voor jou een geschikte en veilige optie is, bespreken we graag tijdens een consultatie. Hiervoor overlopen we je medische voorgeschiedenis en bespreken we de voor- en nadelen van de door jouw gekozen plaats van geboorte.


Bron: VBOV